Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 18 mei 2024

1. Inleiding

1.1. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van MHUR-Verduurzamingstechniek, hierna aangeduid als “wij” of “ons”. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens op een veilige en transparante manier te verwerken.

2. Verzamelde Gegevens

2.1. Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals naam, contactgegevens en andere relevante informatie bij het aanvragen van een offerte of het gebruik van onze diensten.

2.2. Daarnaast kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals IP-adressen, browserinformatie en gebruiksgegevens, wanneer u onze website bezoekt.

3. Doeleinden van Gegevensverwerking

3.1. Wij verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verstrekken van informatie en diensten op het gebied van duurzaam wonen.
Het afhandelen van offerteaanvragen en het verlenen van de gevraagde diensten.
Het verbeteren van onze website en dienstverlening.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Delen van Gegevens

4.1. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Beveiliging van Gegevens

5.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik.

6. Bewaartermijn van Gegevens

6.1. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door wet- of regelgeving.

7. Uw Rechten

7.1. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

7.2. Als u gebruik wilt maken van uw rechten of vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@mhurverduurzamingstechniek.nl.

8. Cookies

8.1. Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie op de website.

Door gebruik te maken van onze diensten en website verklaart u dit privacybeleid te accepteren. Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op via info@mhurverduurzamingstechniek.nl.